„MEGAZEC” sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się z pracownikiem wykonującym czynności Inspektora Ochrony Danych,

pisząc na e-mail: rodo@megazec.pl lub wysyłając pocztą tradycyjną  na adres:

„MEGAZEC” sp. z o.o.

Energetyczna 6, 85-950 Bydgoszcz

W „MEGAZEC” sp. z o.o. przyjęto Kartę Zasad Przetwarzania Danych, która jest zobowiązaniem dla wszystkich pracowników Spółki do ochrony prywatności i danych wszystkich osób, których dane przetwarzamy w ramach naszej działalności.

Wprowadzone zostały zabezpieczenia i procedury chroniące dane osobowe w MEGAZEC, na bieżąco analizowane jest  ryzyko przetwarzania danych. Proces przetwarzania i ochrony danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Karta zasad przetwarzania danych w MEGAZEC

PRZETARGI

przejdź do platformy przetargowej

OFERTY PRACY

sprawdź aktualne oferty pracy