Czyszczenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji przemysłowych

 • czyszczenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przemysłowej
 • czyszczenie studni rewizyjnych i osadowych studni kanalizacyjnych
 • czyszczenie zewnętrznych wpustów burzowych i kratek ściekowych
 • czyszczenie IMOS (instalacji mokrego odsiarczania spalin)
 • czyszczenie sit, kratownic, wanien pod zbiornikami
 • czyszczenie osadników, separatorów
 • czyszczenie basenów przeciwpożarowych, zbiorników retencyjnych
 • mycie i udrażnianie wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów i rurociągów z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu
 • Odkurzanie przemysłowe i czyszczenie instalacji na sucho
 • czyszczenie instalacji odsiarczania spalin IOS
 • czyszczenie instalacji odazotowania spalin INOX
 • czyszczenie na sucho innych instalacji

PRZETARGI

przejdź do platformy przetargowej

OFERTY PRACY

sprawdź aktualne oferty pracy