MODYFIKACJA OGŁOSZENIA – Zakup wyrobów hutniczych

| | 0 Comments

UWAGA 

 W dniu 08.08.2019r. zmodyfikowano Ogłoszenie do przedmiotowego Postępowania zakupowego oraz Załącznik nr 1 – Zakres dostawy (pkt 5).

 

 

„MEGAZEC” Spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

„Zakup wyrobów hutniczych”

Postępowanie nr FZ/U/SA/014/19

Termin składania ofert upływa w dniu 19.08.2019r. o godzinie 12:00

 

Załączone pliki:

 

Ogłoszenie – zobacz

Załącznik nr 1 – Zakres dostawy – Wykaz stali

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór Zamówienia dostawy

Załącznik nr 4 – OWZ (Ogólne Warunki Zamówienia)