Zakup usługi w zakresie udzielania konsultacji technicznych w procesie zakupu instalacji do legalizacji części składowych ciepłomierzy i wodomierzy oraz utworzenia punktów legalizacji

| | 0 Comments

„MEGAZEC” spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

„Zakup usługi w zakresie udzielania konsultacji  technicznych w procesie zakupu instalacji do legalizacji części składowych ciepłomierzy i wodomierzy oraz utworzenia punktów legalizacji”

Postępowanie nr FZ/U/MCH/004/20

Termin składania ofert upływa w dniu 31.01.2020r. o godzinie 10:30

 

Załączone pliki:


Ogłoszenie

Zał. nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy 

Zał. nr 1 do Formularza ofertowego

Zał. nr 3 Wzór zamówienia