Zakup urządzeń ICT- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

| | 0 Comments

 

„MEGAZEC” Spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

Zakup urządzeń ICT”

Postępowanie nr FZ/MCH/036/19

Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2019r. o godzinie 11:00

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 17.12.2019 GODZ. 11:00

 

 

Załączone pliki: