Zakup elektronarzędzi

| | 0 Comments

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA

ZMIANA W ZAŁ. NR 1 ORAZ FORMULARZU CENOWYM- DOTYCZY PÓŁAUTOMATU SPAWALNICZEGO

„MEGAZEC” Spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

„Zakup elektronarzędzi”

Postępowanie nr FZ/MCH/037/19

Termin składania ofert upływa w dniu 13.12.2019r. o godzinie 12:00

 

Załączone pliki: