Wyłożenie zasobników węglowych wykładziną bazaltową na kotłach WR 25 nr 4 i WR 25 nr 5 w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach

| | 0 Comments

„MEGAZEC” Spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

„Wyłożenie zasobników węglowych wykładziną bazaltową na kotłach WR 25 nr 4 i WR 25 nr 5 w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach”

Postępowanie nr FZ/MCH/007/19

Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2019r. o godzinie 1100

Załączone Pliki:

Ogloszenie – zobacz

SIWZ – zobacz

Zał. nr 1 do SIWZ – Rysunek techniczny-zobacz

Zał. nr 2 do SIWZ Projekt Umowy-zobacz

Zał. nr 4 do SIWZ – Formularz ofertowy-pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ – Deklaracja BHP-pobierz