Wykonanie usługi czyszczenie instalacji mokrego oczyszczania spalin w PGE EC S.A. Oddział Wybrzeże- Gdynia

| | 0 Comments

„MEGAZEC” spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

„Wykonanie usługi czyszczenie instalacji mokrego oczyszczania spalin w PGE EC S.A. Oddział Wybrzeże- Gdynia”

Postępowanie nr FZ/U/MCH/005/20

Termin składania ofert upływa w dniu 04.02.2020r. o godzinie 10:00

 

Załączone pliki:

Ogloszenie

Zał. nr 1- Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Wzór zamówienia