Modyfikacja Ogłoszenia -Wykonanie usługi czyszczenia instalacji mokrego odsiarczania spalin w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże

| | 0 Comments

UWAGA 

 W dniu 02.09.2019r. zmodyfikowano Ogłoszenie do przedmiotowego Postępowania zakupowego, SIWZ (termin wykonania Zamówienia) oraz Załącznik nr 3 (zmiana pkt 1.12) i załącznik nr 4 – formularz cenowy.

”MEGAZEC” Spółka z o.o.
ul. Energetyczna 6
85-950 Bydgoszcz
KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł
Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94
megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

Wykonanie usługi czyszczenia instalacji mokrego odsiarczania spalin w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże

Postępowanie nr FZ/MCH/011/19

Termin składania ofert upływa w dniu 04.09.2019r. o godz. 10.00

Załączone pliki:

Ogloszenie – zobacz

SIWZ – pobierz

Zał. nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – zobacz

Zał. nr 2 do SIWZ Projekt Umowy – zobacz

Zał. nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy – pobierz

Zał. nr 4 Formularz cenowy do oferty – pobierz