Wykonanie usługi czyszczenia instalacji mokrego odsiarczania spalin w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże

| | 0 Comments

„MEGAZEC” Spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

„Wykonanie usługi czyszczenia instalacji mokrego odsiarczania spalin w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże”

Postępowanie nr FZ/U/MCH/034/19

Termin składania ofert upływa w dniu 11.12.2019r. o godzinie 10:00

 

Załączone pliki: