MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Wykonanie projektu przedłużenia dwóch nitek hydrotransportu popiołu-żużla w PGE GiEK S.A. Odział Zespół Elektrowni Dolna Odra – Nowe Czarnowo

| | 0 Comments

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA:

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY UPŁYWA W DNIU 12.03.2020r. godz.11:00

 

„MEGAZEC” spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

Wykonanie projektu przedłużenia dwóch nitek hydrotransportu popiołu-żużla w PGE GiEK S.A. Odział Zespół Elektrowni Dolna Odra – Nowe Czarnowo”

Postępowanie nr FZ/U/MCH/008/20

Termin składania ofert upływa w dniu 04.03.2020r. o godzinie 11:00

 

Załączone pliki:

Ogłoszenie

Zał. nr 1 -Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Wzór zamówienia