Wykonanie projektu modernizacji instalacji powietrza wtórnego – kocioł OR50 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach

| | 0 Comments

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania