Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie: Stanowiska do legalizacji par czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, stanowiska do legalizacji przeliczników wskazujących do ciepłomierzy do wody.

| | 0 Comments

„MEGAZEC” Spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie:

1. Stanowiska do legalizacji par czujników temperatury do ciepłomierzy do wody.

2. Stanowiska do legalizacji przeliczników wskazujących do ciepłomierzy do wody.

Postępowanie nr FZ/SA/022/19

Termin składania ofert upływa w dniu

12.10.2019r. o godzinie 12:00

 

Załączone pliki: