| | 0 Comments

Zakup spalinowego wózka widłowego.

      OGŁOSZENIE   Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 06.11.2020r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Adam Żywica – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Monika Chmielecka – w kwestiach formalnych Telefon 52 523 37 38 lub 726 490 073 – Adam Żywica 668 253 139 – Monika Chmielecka E-mail adam.zywica@megazec.pl […]

| | 0 Comments

Zakup wózków widłowych

„MEGAZEC” Spółka z o.o. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94 megazec@megazec.pl Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.: „Zakup wózków widłowych” Postępowanie nr FZ/MCH/029/19 Termin składania ofert […]