| | 0 Comments

Pobór i analiza próbek odpadów o kodach 10 01 07 i 10 01 21 oraz opracowanie karty charakterystyki obu odpadów

        Bydgoszcz dn. 09.02.2021r.     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informujemy, że w związku z akceptacją wyników zakończyliśmy procedurę postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pobór i analiza próbek odpadów o kodach 10 01 07 i 10 01 21 oraz opracowanie karty charakterystyki obu odpadów”  – (postępowanie nr […]