| | 0 Comments

Pobór i analiza próbek odpadów o kodach 10 01 07 i 10 01 21 oraz opracowanie karty charakterystyki obu odpadów

      OGŁOSZENIE   Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 28.01.2021r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Elżbieta Raczyńska – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Sławomir Augustyniak – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 726 490 062 – Elżbieta Raczyńska 52 523 37 11– Sławomir Augustyniak E-mail elzbieta.raczyńska@megazec.pl slawomir.augustyniak@megazec.pl […]

| | 0 Comments

Opracowanie projektu technicznego zgodnie z załącznikiem nr 1 – branża elektryczna.

„MEGAZEC” Spółka z o.o. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94 megazec@megazec.pl Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.: „Opracowanie projektu technicznego zgodnie z załącznikiem nr 1 – […]

| | 0 Comments

Opracowanie projektu wykonawczego, podwykonawczego, aktualizację instrukcji eksploatacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

„MEGAZEC” Spółka z o.o. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94 megazec@megazec.pl Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.: „Opracowanie projektu wykonawczego, podwykonawczego, aktualizację instrukcji eksploatacji wraz z […]