| | 0 Comments

Modyfikacja Ogłoszenia -Wykonanie usługi czyszczenia instalacji mokrego odsiarczania spalin w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże

UWAGA  W dniu 02.09.2019r. zmodyfikowano Ogłoszenie do przedmiotowego Postępowania zakupowego, SIWZ (termin wykonania Zamówienia) oraz Załącznik nr 3 (zmiana pkt 1.12) i załącznik nr 4 – formularz cenowy. ”MEGAZEC” Spółka z o.o. ul. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94 […]