| | 0 Comments

Opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej oraz aktualizacja instrukcji eksploatacji dla zadań w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

”MEGAZEC” Spółka z o.o. ul. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94 megazec@megazec.pl Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.: Opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej oraz aktualizacja instrukcji […]