| | 0 Comments

Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjno-biurowym LUX MED dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

„MEGAZEC” Spółka z o.o. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94 megazec@megazec.pl Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.: „Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjno-biurowym LUX MED dla PGE […]