Sukcesywny zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej na rok 2019

| | 0 Comments

Sukcesywny zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej na rok 2019 dla pracowników „MEG   (2019-02-25)
”MEGAZEC” Spółka z o.o.
ul. Energetyczna 6
85-950 Bydgoszcz
KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł
Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94
megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

Sukcesywny zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej na rok 2019 dla pracowników „MEGAZEC” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Postępowanie nr FZ/U/SA/004/19

Termin składania ofert upływa w dniu 06.03.2019r. o godz. 1200

OGŁOSZENIE – zobacz

SIWZ – zobacz

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- zobacz

ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ OFERTOWY – pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PROJEKT UMOWA -zobacz