Sukcesywne zakupy materiałów spawalniczych dla „MEGAZEC” sp. z o.o. w Bydgoszczy •elektrod •drutów spawalniczych

| | 0 Comments

Miejsce wystawienia ogłoszeniaBydgoszcz
Data wystawienia ogłoszenia15.04.2021
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Imię i nazwiskoMałgorzata Kozicka-Jankowska
Telefon52 523 37 57 lub tel kom. 726 490 103 – Małgorzata Kozicka-Jankowska
E-mailmalgorzata.kozicka@megazec.pl
 DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa i adres Zamawiającego

„MEGAZEC” Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Postanowienia OgólnePrzedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie http:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Typ zamówieniaDOSTAWA
Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony.
Nazwa postępowania

Sukcesywne zakupy materiałów spawalniczych dla „MEGAZEC” sp. z o.o. w Bydgoszczy

·          elektrod

·          drutów spawalniczych

Numer postępowaniaPOST/MEG/FZ/U/007/2021
Opis przedmiotu zamówieniaSzczegółowy opis postępowania oraz przedmiotu zamówienia określono w SIWZ.
Warunki udziału w postępowaniuWarunki udziału w postępowaniu opisano w pkt. 8 SIWZ
Termin realizacji zamówieniado 31.12.2022r.
Miejsce dostawy  zamówienia„MEGAZEC” sp. z o.o., ul. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz
Składanie ofert częściowychZamawiający zezwala na składanie ofert częściowych.
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
Informacje o zamówieniach uzupełniającychZamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofertCena – 100%.
Nazwa dokumentuTyp dokumentuWersja dokumentu
SIWZSIWZ1
Zal.-nr-1-Formularz-ofertowy_7.docxSIWZ1
Zal.-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Formularz-cenowy.xlsxSIWZ1

Zal.-nr-3-Wzor-zamowienia.pdf

Zał. nr 3 – Informacja do zleceń RODO

SIWZ1