Remont i modernizacja spycharki gąsienicowej TD20G

| | 0 Comments

„MEGAZEC” Spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

Remont i modernizacja spycharki gąsienicowej TD20G

Postępowanie nr FZ/MCH/018/19

Termin składania ofert upływa w dniu 24.10.2019r. o godzinie 10:00

 

Załączone pliki:

Ogloszenie – zobacz

SIWZ – zobacz

Zał. nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy – pobierz

Zał. nr 2 do SIWZ -Projekt Umowy