Przetarg nieograniczony na sprzedaż wózka widłowego podnośnikowego BALCANCAR BUŁGARIA

| | 0 Comments

„MEGAZEC” Spółka z o. o. w Bydgoszczy, ul. Energetyczna 6, 85-950 Bydgoszcz ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż następującego środka majątku trwałego: Wózek widłowy podnośnikowy
1. Marka i typ: BALCANCAR BUŁGARIA
2. Rodzaj pojazdu: wózek widłowy podnośnikowy
3. Numer rejestracyjny nie rejestrowany
4. Rok produkcji: 1984
5. Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
6. Rodzaj paliwa: olej napędowy
7. Typ silnika: rzędowy 3 cylindrowy
8. Moc silnika: Perkins 28KM
9. Udźwig podnośnika: 3200kg
Wózek nie posiada świadectwo UDT.
Cena wywoławcza: 3 500,00 zł brutto
Oględziny pojazdu możliwe w dni robocze w godz. 08.00 do 13.00 na terenie Spółki przy ul. Żeglarskiej 4 w Bydgoszczy. Termin oględzin proszę uzgodnić z Panem Grzegorzem Grocholewskim tel. 726 490 048.
Dodatkowych informacji dotyczących oferty można uzyskać u Pana Piotra Matalewskiego tel. 606 649 916.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG wózek widłowy podnośnikowy” należy składać w kancelarii Spółki, pokój nr 1, w terminie do 18.12.2020r do godz. 12.00.
Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 18.12.2020 roku o godz.12.15 w siedzibie Spółki przy ul. Energetycznej 6, sala konferencyjna nr 8.
Oferta powinna być podpisana i zawierać informacje o oferencie: tj. adres, telefon kontaktowy,status prawny, nazwę środka trwałego i oferowaną cenę.
W przypadku wystąpienia jednakowych cen zostanie przeprowadzona dodatkowa ustna licytacja.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.