Prace związane z konserwacją, pomiarami i regulacją parametrów Elektrofiltrów oraz usuwanie awarii w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 1 w Krakowie

| | 0 Comments

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania