Opracowanie instrukcji eksploatacji oraz dokumentacji powykonawczej dla zadania: „Modernizacja obwodów wtórnych na wyprowadzeniu mocy z TG-2 w EC Bydgoszcz

| | 0 Comments

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania