Opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej oraz aktualizacja instrukcji eksploatacji dla zadań w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

| | 0 Comments

”MEGAZEC” Spółka z o.o.
ul. Energetyczna 6
85-950 Bydgoszcz
KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł
Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94
megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

Opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej oraz aktualizacja instrukcji eksploatacji dla zadań w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

Postępowanie nr FZ/MCH/010/19

Termin składania ofert upływa w dniu 06.09.2019r. o godz. 12.00

Załączone pliki:

Ogłoszenie – zobacz

SIWZ – zobacz

Zał. nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia do części I – zobacz

Zał. nr 1b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia do części I- zobacz

Zał. nr 1c do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia do Części II – zobacz

Zał. nr 1d do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia do części IV – zobacz

Zał. nr 1e do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia do części IV – zobacz

Zał. nr 2 do SIWZ- Projekt Umowy – zobacz

Zał. nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia – pobierz

Zał. nr 4 do SIWZ – Formularz ofertowy – pobierz