Odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych

| | 0 Comments

„MEGAZEC” Spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych

Postępowanie nr FZ/SA/006/19

Termin składania ofert upływa w dniu 28.05.2019r. o godzinie 1200

 

Ogloszenie-zobacz

SIWZ-zobacz

Zał nr 1 do SIWZ-Formularz_ofertowy-pobierz

Zał nr 1 do Formul. oferty-Ilosc_odpadow-pobierz

Zał nr 2-Projekt_Umowa-zobacz

Zał nr 3-Wymogi_dodatkowe-zobacz