Najem dźwigu wraz z obsługą do prac związanych z hydrotransportem popiołu-żużla na terenie Elektrowni Dolna Odra

| | 0 Comments

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA

ZMIANA ZAPISU W SIWZ W POZ.7.1

PRAWIDŁOWY ZAPIS:TERMIN WYKONANIA OD 20.01.2020 DO 30.05.2020

„MEGAZEC” Spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

„Najem dźwigu wraz z obsługą do prac związanych z hydrotransportem popiołu-żużla na terenie Elektrowni Dolna Odra”

Postępowanie nr FZ/MCH/039/19

Termin składania ofert upływa w dniu 13.01.2020r. o godzinie 12:00

 

Załączone pliki: