Modernizacja wentylacji w pompowni ługu

| | 0 Comments

„MEGAZEC” Spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

„Modernizacja wentylacji w pompowni ługu”

Postępowanie nr FZ/U/SA/015/19

Termin składania ofert upływa w dniu 23.08.2019r. o godzinie 12:00

 

Załączone pliki:

Ogłoszenie – zobacz

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór Zamówienia usługi

Załącznik nr 4 – OWZ (Ogólne Warunki Zamówienia)