„Modernizacja instalacji odpylania oraz instalacji redukcji tlenków azotu metodami pierwotnymi kotła OR50 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach”, w zakresie:Część III: Modernizacja instalacji odpylania kotła OR50 w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce.

| | 0 Comments

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania-część III