„Modernizacja instalacji odpylania oraz instalacji redukcji tlenków azotu metodami pierwotnymi kotła OR50 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach”, w zakresie: Części II: Wykonania projektu zasobnika węgla kotła OR50 w EC Kielce, dostawa wykładziny bazaltowej zasobnika węgla wraz z jej montażem

| | 0 Comments

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania-część II