Dostawa skrzynek złączy kablowych

| | 0 Comments

„MEGAZEC” Spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

„Dostawa skrzynek złączy kablowych”

Postępowanie nr FZ/MCH/001/20

Termin składania ofert upływa w dniu 20.01.2020r. o godzinie 12:00

 

Załączone pliki:

Ogłoszenie

SIWZ

Zał nr 1 Formularz ofertowy

Zał nr 2 Projekt Umowy