MODYFIKACJA OGŁOSZENIA – Dostawa rozdzielnicy oświetleniowej 0,4 kV wraz z projektem technicznym i instrukcją eksploatacji

| | 0 Comments

UWAGA

W dniu 10.10.2019r. zmodyfikowano Ogłoszenie do przedmiotowego Postępowania zakupowego.

Nowy termin składania Ofert wyznaczono na dzień 17.10.2019r. do godz. 11:00

„MEGAZEC” Spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

Dostawa rozdzielnicy oświetleniowej 0,4 kV wraz z projektem technicznym i instrukcją eksploatacji

Postępowanie nr FZ/U/SA/022/19

Termin składania ofert upływa w dniu 14.10.2019r. o godzinie 11:00

 

Załączone pliki: