Dostawa retrofitu wyłączników Masterpact zgodnie z zakresem rzeczowym

| | 0 Comments

„MEGAZEC” spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

Dostawa retrofitu wyłączników Masterpact zgodnie z zakresem rzeczowym”

Postępowanie nr FZ/MCH/003/20

Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2020r. o godzinie 12:00

 

Załączone pliki:

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Zał. nr 1 do SIWZ-Zakres rzeczowy
  4. Zał. nr 2 -Formularz ofertowy
  5. Zał. nr 3 Projekt Umowy