MODYFIKACJA OGŁOSZENIA – Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielni 6kV: – rozdzielni R4 na podstawie Opisu Przedmiotu zamówienia i Zestawienia materiałowego, – rozdzielni ROW 1/ROW2 na podstawie Opisu przedmiotu , w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

| | 0 Comments

UWAGA

 W dniu 06.11.2019r. zmodyfikowano Ogłoszenie do przedmiotowego Postępowania zakupowego.
Modyfikacji uległo:
    1. Ogłoszenie – Opis Przedmiotu Zamówienia,Termin składania Ofert
    2. SIWZ pkt  13.1,
    3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu zamówienia
    4. Załącznik nr 2 – Zestawienie materiałowe Rozdzielnia R4
    5. Załącznik nr 2a – Zestawienie materiałowe Rozdzielnia ROW1/ROW2
    6. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
    7. Projekt Umowa – pkt 1.2.1, 1.2.9, 2.9,3.2,5.3.3, 5.3.12, 5.6, 6.5, 7.9, 10.2, 11.7, 15.4, dopisano 16.10

W dniu 06.11.2019r. zmieniono termin złożenia ofert na 13.11.2019r. godz. 10:00

„MEGAZEC” Spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielni 6kV:

– rozdzielni R4 na podstawie Opisu Przedmiotu zamówienia i Zestawienia materiałowego

– rozdzielni ROW 1/ROW2 na podstawie Opisu Przedmiotu zamówienia i Zestawienia materiałowego

w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

Postępowanie nr FZ/SA/019/19

Termin składania ofert upływa w dniu 13.11.2019r. o godzinie 10:00

 

Załączone pliki: