Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby modernizacji ładowarko-zwałowarki typ ŁZKS-125 nr 2 w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu

| | 0 Comments

„MEGAZEC” Spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

„Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby modernizacji ładowarko-zwałowarki
typ ŁZKS-125 nr 2 w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu”

Postępowanie nr FZ/SA/013/19

Termin składania ofert upływa w dniu 13.09.2019r. o godzinie 12:00

 

Załączone pliki: