Dostawa łuków stalowych

| | 0 Comments

„MEGAZEC” spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

Dostawa łuków stalowych”

Postępowanie nr FZ/U/MCH/009/20

Termin składania ofert upływa w dniu 26.02.2020r. o godzinie 12:00

 

Załączone pliki:

 Ogłoszenie

Zał. nr 1 -Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Wzór zamówienia