MODYFIKACJA OGŁOSZENIA – Dostawa 4 szt. nowych dmuchaw powietrza uszczelniającego.

| | 0 Comments

UWAGA

W dniu 04.09.2019r. zmodyfikowano Ogłoszenie do przedmiotowego Postępowania zakupowego.

Nowy termin składania Ofert wyznaczono na dzień 11.09.2019r. do godz. 12:00

„MEGAZEC” Spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

„Dostawa 4 szt. nowych dmuchaw powietrza uszczelniającego”

Postępowanie nr FZ/SA/012/19

Termin składania ofert upływa w dniu 09.09.2019r. o godzinie 11:00

 

Załączone pliki:

Ogłoszenie – zobacz