Dostarczenie i serwis przemysłowych myjni warsztatowych

| | 0 Comments

„MEGAZEC” Spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

„Dostarczenie i serwis przemysłowych myjni warsztatowych”

Postępowanie nr FZ/U/SA/012/19

Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2019r. o godzinie 1200

Załączone pliki:

Ogłoszenie – zobacz

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 Formularz ofertowy

Zał. nr 3 Wzór zamówienia usługi

Zał. nr 4 OWZ