Wykonanie dokumentacji projektowej dla Elektrociepłowni Pomorzany

| | 0 Comments

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa zamawiającego „MEGAZEC”  sp. z o.o.
Miejscowość zamawiającego 85-950 Bydgoszcz
Adres zamawiającego ul. Energetyczna 6
ORGANIZATOR
Nazwa jednostki prowadzącej Wstępne konsultacje rynkowe/Dialog techniczny/Konkurs/RFX:

Dział Usług Mechanicznych

Osoba kontaktowa:

Mirosław Gołecki

Telefon do osoby kontaktowej:

tel. 604 462 943

Adres mailowy do osoby kontaktowej :

miroslaw.golecki@megazec.pl

Miejscowość jednostki prowadzącej Wstępne konsultacje rynkowe/Dialog techniczny/Konkurs/RFX:

Bydgoszcz

Kod pocztowy:

85-950

Adres jednostki prowadzącej Wstępne konsultacje rynkowe/Dialog techniczny/Konkurs/RFX:

ul. Energetyczna 6

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
Nazwa Wstępnych konsultacji rynkowych/Dialogu technicznego/Konkursu/RFX:

”Wykonanie dokumentacji projektowej dla Elektrociepłowni Pomorzany”.

Numer: RFI/MEG/003/2021
Tryb udzielenia zamówienia: RFX otwarty
Opis Wstępnych konsultacji rynkowych/Dialogu technicznego/Konkursu/RFX:

Zamawiający, „MEGAZEC” sp. z o.o. planuje zakup usługi pn.:”Wykonanie dokumentacji projektowej dla Elektrociepłowni Pomorzany” zgodnie z wymaganiami w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Odpowiedź na Zapytanie o informację (RFI) powinna zawierać wartość szacunkowa zamówienia oraz czas wykonania dokumentacji.

W celu prawidłowego przygotowania postępowania zakupowego, Zamawiający zwraca się z prośbą o udział w niniejszym Zapytaniu o informację.

UWAGA: Zamawiający zastrzega, że:
1) „Złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o informację (RFI) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez podmiot składający odpowiedź na nieodpłatne wykorzystanie przez Zamawiającego wszystkich, wskazanych w odpowiedzi na RFI danych do ewentualnego przygotowania przez Zamawiającego OPZ, Wartości szacunkowej zamówienia, warunków Umowy lub innych dokumentów niezbędnych dla Postępowania zakupowego z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni podmiotom trzecim tych danych, a także źródła ich uzyskania”,
2) „Niniejsze Zapytanie o informację (RFI) nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ani ogłoszeniem w jakimkolwiek trybie prowadzenia zakupowego postępowania niepublicznego, lecz ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat przedmiotu planowanego zakupu”,
3) „Wszelkie informacje przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania odpowiedzi i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, a uzyskane w wyniku zapytania informacje objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego”.
Wszelkie pytania zawiązane z przedmiotowym zapytaniem należy kierować na miroslaw.golecki@megazec.pl

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych / Dialogu technicznym/Konkursu/RFX:

26.08.2021r.

Dokumenty zamówienia

RFI_MEG_003_2021_ OPZ