| | 0 Comments

Usługa świadczenia transportu zestawem samowyładowczym o dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton mieszaniny popiołowo-żużlowej o kodzie 10 01 80 z terenu PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy ul. Nowotoruńska do Cementowni Lafarge Piechcin.

      OGŁOSZENIE   Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 08.10.2020r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Krzysztof Cichocki – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Sławomir Augustyniak – w kwestiach formalnych Telefon 726 490 063 – Krzysztof Cichocki 52 523 37 11– Sławomir Augustyniak E-mail krzysztof.cichocki@megazec.pl slawomir.augustyniak@megazec.pl  DANE ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa […]

| | 0 Comments

Dostawa mierników

„MEGAZEC” Spółka z o.o. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94 megazec@megazec.pl Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.: „Dostawa mierników” Postępowanie nr FZ/U/SA/025/19 Termin składania ofert upływa […]