| | 0 Comments

Dostawa wyrobów hutniczych

  OGŁOSZENIE   Miejsce sporządzenia Ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia Ogłoszenia 29.07.2020r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Adam Żywica – w zakresie zagadnień związanych z Zamówieniem Sławomir Augustyniak – w kwestiach formalnych Telefon 52 523 37 38 lub 726 490 073 – Adam Żywica 52 523 37 11 – Sławomir Augustyniak E-mail adam.zywica@megazec.pl slawomir.augustyniak@megazec.pl  DANE […]

| | 0 Comments

Dostawa wyrobów hutniczych

OGŁOSZENIE Miejsce sporządzenia Ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia Ogłoszenia 07.05.2020r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Adam Żywica – w zakresie zagadnień związanych z Zamówieniem Sławomir Augustyniak – w kwestiach formalnych Telefon 52 523 3738 lub 502 700 023 – Adam Żywica 726 490 079 –  Sławomir Augustyniak E-mail adam.zywica@megazec.pl slawomir.augustyniak@megazec.pl  DANE ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa […]