| | 0 Comments

Wykonanie prac konserwacyjnych, serwisowych i remontowych urządzeń dźwigowych dla firmy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

      OGŁOSZENIE   Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 14.01.2021r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Marcin Kowalski – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Sławomir Augustyniak – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 602 115 836 – Marcin Kowalski 52 523 37 11– Sławomir Augustyniak E-mail marcin.kowalski@megazec.pl slawomir.augustyniak@megazec.pl […]

| | 0 Comments

Dostarczenie i serwis przemysłowych myjni warsztatowych

„MEGAZEC” Spółka z o.o. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94 megazec@megazec.pl Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.: „Dostarczenie i serwis przemysłowych myjni warsztatowych” Postępowanie nr FZ/U/SA/012/19 […]