| | 0 Comments

Wykonanie prac konserwacyjnych, serwisowych i remontowych urządzeń dźwigowych dla firmy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

      OGŁOSZENIE   Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 14.01.2021r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Marcin Kowalski – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Sławomir Augustyniak – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 602 115 836 – Marcin Kowalski 52 523 37 11– Sławomir Augustyniak E-mail marcin.kowalski@megazec.pl slawomir.augustyniak@megazec.pl […]

| | 0 Comments

Wykonanie prac remontowych oraz spawalniczych na urządzeniach i instalacjach energetycznych

      OGŁOSZENIE   Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 05.06.2020r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Piotr Matalewski – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Sławomir Augustyniak – w kwestiach formalnych Telefon 52 523 37 41 lub 606 649 916 – Piotr Matalewski 52 523 37 11 lub 726 490 079 – Sławomir […]

| | 0 Comments

Remont i modernizacja spycharki gąsienicowej TD20G

„MEGAZEC” Spółka z o.o. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94 megazec@megazec.pl Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.: Remont i modernizacja spycharki gąsienicowej TD20G Postępowanie nr FZ/MCH/018/19 […]