| | 0 Comments

Wykonanie usług podczas prac remontowych przenośników taśmowych nawęglania i odpopielania w PGE Energia S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

„MEGAZEC” Spółka z o.o. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94 megazec@megazec.pl Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.: „Wykonanie usług podczas prac remontowych przenośników taśmowych nawęglania i […]