| | 0 Comments

Pobór i analiza próbek odpadów o kodach 10 01 07 i 10 01 21 oraz opracowanie karty charakterystyki obu odpadów

        Bydgoszcz dn. 09.02.2021r.     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informujemy, że w związku z akceptacją wyników zakończyliśmy procedurę postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pobór i analiza próbek odpadów o kodach 10 01 07 i 10 01 21 oraz opracowanie karty charakterystyki obu odpadów”  – (postępowanie nr […]

| | 0 Comments

Pobór i analiza próbek odpadów o kodach 10 01 07 i 10 01 21 oraz opracowanie karty charakterystyki obu odpadów

      OGŁOSZENIE   Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 28.01.2021r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Elżbieta Raczyńska – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Sławomir Augustyniak – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon 726 490 062 – Elżbieta Raczyńska 52 523 37 11– Sławomir Augustyniak E-mail elzbieta.raczyńska@megazec.pl slawomir.augustyniak@megazec.pl […]