| | 0 Comments

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Dostawa oleju napędowego dla „MEGAZEC” sp. z o.o. w roku 2021

    MODYFIKACJA OGŁOSZENIA ZMIANA ZAPISU W PKT 7 PPKT 7.1.3 SIWZ ZMIANA ZAPISU W PKT 8 PPKT 8.4 SIWZ USUNIĘTO ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ OGŁOSZENIE   Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 15.01.2021r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Monika Chmielecka – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem Telefon […]