| | 0 Comments

Zakup 2 szt. kontenerów magazynowych 20ˈDC

OGŁOSZENIE   Miejsce sporządzenia Ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia Ogłoszenia 23.06.2020r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Mariusz Maćkiewicz – w zakresie zagadnień związanych z Zamówieniem Sławomir Augustyniak – w kwestiach formalnych Telefon 667 067 111 – Mariusz Maćkiewicz 726 490 079 – Sławomir Augustyniak E-mail mariusz.mackiewicz@megazec.pl slawomir.augustyniak@megazec.pl  DANE ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa i adres Zamawiającego […]