| | 0 Comments

Wykonanie chemicznego czyszczenia kotła OP-230 nr 4 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, dmuchanie kotła, dostarczenie dokumentacji technicznej oraz zatwierdzenie jej przez UDT. Zapewnienie przez Wykonawcę na czas modernizacji zabezpieczenia przed korozją postojową wewnętrznych powierzchni części ciśnieniowych kotła nie podlegających wymianie

OGŁOSZENIE   Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz Data wystawienia ogłoszenia 16.07.2020r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI Imię i nazwisko Piotr Matalewski – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem Sławomir Augustyniak – w kwestiach formalnych Telefon 52 523 37 41 lub 606 649 916 – Piotr Matalewski 52 523 37 11 – Sławomir Augustyniak E-mail piotr.matalewski@megazec.pl slawomir.augustyniak@megazec.pl […]