Remont armatury wysokociśnieniowej wraz z nastawą zaworów bezpieczeństwa i urządzenia sterującego na kotłach OP 230 nr 1 – 4 na EC II w latach 2022-2024 w Oddziale Elektrociepłownia w Bydgoszczy” – zgodnie z zakresem opisanym w załączniku nr 1 do SWZ

| | 0 Comments

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania